Video afspelen

Over GameChangers Academy

GameChangers Academy is in 2016 opgericht door Mohcine Ouass en Mohammed Azzouz vanuit de overtuiging om mensen met een bi-culturele achtergrond in staat te stellen hun volledig potentieel te benutten. Niet vanuit slachtofferschap, maar vanuit kracht. Door leiderschap te tonen, eigenaarschap te nemen en vanuit ondernemerschap kansen te realiseren.

Het oplossen van kansenongelijkheid is alleen maar belangrijker geworden in de afgelopen jaren.

Fase 1 2016 – 2019 : ‘Laat zien dat het kan!’

In de eerste jaren van GCA hebben we een unieke aanpak ontwikkeld waarin we jaarlijks een selecte groep studenten en young professionals selecteerden die we in een jaar ontwikkelde tot Gamechanger door een unieke combinatie van veldwerk (de interventies) en top-notch trainingen. Zij doorliepen een intensief opleidingstraject waarin zij via ‘bootcamps’ getraind werden op de kernvaardigheden van een Gamechanger (eigenaarschap, ondernemerschap en leiderschap).  Tegelijkertijd zette zij projecten op om meetbaar verschil te maken voor onze doelgroep. Onze focus om de gemeenschap te transformeren stoelt op de sociaal economische gedachte dat een zwakke positie in het onderwijs een gemeenschap in een vroeg stadium reeds op achterstand zet omdat dat leidt tot een zwakke arbeidspositie (e.g. werkloosheid, lage banen, armoede, etc.) en uiteindelijk tot marginalisering. Daarom richten wij ons op kansenongelijkheid.

Fase 2 2022- 2025: ‘Deel kennis en expertise om impact te versnellen’

In de 2e fase van GCA gaan wij inzetten op het versterkenvan bestaande maatschappelijke initiatieven om nog meer impact te kunnen realiseren door het inzetten van onze kennis en expertise . Hiermee willen wij ons bereik en onze impact verder uitbreiden en een vliegwiel creeeren.

Op basis van dit succes hebben we besloten onze aanpak verder op te schalen. Onze kennis en ervaring te gebruiken om nog meer impact te realiseren. Dit gaan wij doen door community leaders te helpen meer, sneller en duurzame impact te realiseren. Zo kunnen wij nog meer mensen raken met onze impact.